KABLE SIECI KOMPUTEROWYCH

Złącze RJ-45 (Skrętka)

Patrzymy na wtyczkę od strony "wejścia" na kabel. Obracamy jak na powyższym rysunku. Liczymy żyły od lewej od 1.

Połączenie dwóch komputerów bezpośrednio:

 

Nr pin

Strona

1

2

3

4

5

6

7

8

Lewa

bia-pom

pom

bia-zie

nieb

bia-nieb

zie

bia-brąz

brąz

Prawa

bia-zie

zie

bia-pom

bia-brąz

brąz

pom

nieb

bia-nieb

Prawa (inaczej)

bia-zie

zie

bia-pom

nieb

bia-nieb

pom

bia-brąz

brąz

Jeśli elementem pośrednim jest koncentrator (hub), to obydwie strony kabla krosujemy jak stronę lewą w powyższej tabeli.

W połączeniu 10Mbit/s transmisja sieci komputerowej przebiega tylko po dwóch parach. Pozostałe dwie pozostają niewykorzystane, gdyż służą jako telefoniczne (para (L)4-5 jako modemowa lub pary (L)4-5 i (L)3-6 jako ISDN).

W połączeniu 100Mbit/s wszystkie pary są wykorzystane do transmisji komputerowej.

 

Versja dla Męszczyzn:  :]